Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tesáre

Tesáre

Upútavky na oznamy

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž
vyhlásená podľa § 281až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 9 a ods.9 a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej  zmluvy :
 
 
Nájom časti nebytových priestorov tribúna OFK č.281
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
 
Článok 1
Vyhlasovateľ
 
     Vyhlasovate ...viac...


 

To, čo vytvorili v minulost naši predkovia a ich spôsob života zvykneme nazývať ľudovou kultúrou. Človek dneška, ktorého život poznačila masová výroba a spotreba, konfrontovaný s celosvetovou globalizáciou musí užasnúť, keď sa bližšie oboznámi s pestrými a jedinečnými kultúrnymi prejavni nášho ľudu. Zvyky a obyčaje, odev, staviteľstvo i každodenná práca roľníka to všetko zhmotňovalo kultúrne bohatstvo nášho ľudu. Popri tom sebestačnosť i skromnosť boli hlavnými atribútmi niekdajšieho života, človek sa musel spoľahnúť len na vlastné sily a pomoc svojich blízkych. Pritom zostáva hodné obdivu, čo naši predkovia popri každedennej práci a borbe so životom dokázali vytvoriť. I keď sa v posledných desaťročiach aj z Tesár tradičná ľudová kultúra postupne vytratila, všetci obyvatelia obce patria k jej dedičom a preto by kultúrne prejavy svojich predkov mali poznať. 


 

webygroup

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž vyhlásená podľa § 281až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 a ods.9 a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej  zmluvy :     Nájom časti nebytových priestorov tribúna OFK č.281 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY  

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12.8.2013 je obec Tesáre monitorovaná kamerovým systémom.

Za obsah zodpovedá
webmaster


2549454

Úvodná stránka