Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Súbory na stiahnutie

Stavebné

Stavebný dozor-vyhlásenie.
 Stavebný dozor vyhlásenie.docx (11 kB) (11 kB)

 
Žiadosť o registráciu SHR
 SHR Žiadosť o registráciu samostatne hospodariaceho roľníka.docx (14 kB) (14 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 ohlásenie.doc (31 kB) (31 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (500.4 kB) (500.4 kB)

 
Oznámenie o stavbe
 Oznámenie o stavbe.doc (29 kB) (29 kB)

 
Ziadost o vydanie uzemneho rozhodnutia
 Ziadost o vydanie uzemneho rozhodnutia.pdf (55.7 kB) (55.7 kB)

 
Žiadosť - povolenie rozkopávky
 Žiadosť - povolenie rozkopávky.pdf (19.6 kB) (19.6 kB)

 
Stanovisko susedov
 stanovisko susedov.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Stavebné úpravy
 stavebné úpravy.doc (35 kB) (35 kB)

 
Žiadosť o odstránenie stavby
 žiadosť o odstránenie stavby.doc (48.5 kB) (48.5 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 žiadosť o stavebné povolenie.doc (77.5 kB) (77.5 kB)

 
Žiadosť o územné rozhodnutie
 žiadosť o územné rozhodnutie.doc (38 kB) (38 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Žiadost o pridelenie súpisného čísla
 ziadost o pridelenie súpisného čísla.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

 
Návrh na kolaudáciu občania
 návrh na kolaudáciu občania.rtf (41.7 kB) (41.7 kB)

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla stavby
 žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu.docx (12.9 kB) (12.9 kB)

 
Oznámenie o stavbe
 Oznámenie o stavbe.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečistenia Obec Tesáre
 Žiadosť o povolenie malého zdroja znečistenia Obec Tesáre.docx (16.4 kB) (16.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečistenia Obec Tesáre
 Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečistenia Obec Tesáre.docx (16.4 kB) (16.4 kB)

 

Ostatné

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa...
 Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf (458.3 kB) (458.3 kB)

 
Ohlásenie platenia miestneho poplatku za TKO
 ohlásenie TKO.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

 
Čestné prehlásenie-odpustenie-TKO.doc
 Č E S T N É    P R E H L Á S E N I E-odpustenie-ko.doc (31 kB) (31 kB)

 

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12.8.2013 je obec Tesáre monitorovaná kamerovým systémom.

Dlhodobá predpoveď počasia
ÚvodÚvodná stránka