Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Tesáre » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 365
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
15/2018 1. Toman Jozef,č. 221 Tesáre 95621 2.Ďuračková Mária r.Tomanová,Topoľčany,Čsl.armády 1870/11, 3.Orgoníková Iveta JUDr.r.Tomanová,Nová Dubnica,Martina Kukučína 305/5, SR, 4.Tomanová Helena r. Maláková, 956 21, Tesáre, č. 224, SR, 5.Pisárová Gabriela r. Caňová, Račice 288, Nitrica, PSČ 972 22, SR, Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisovPredávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti Okresný úrad Topoľčany, odbor katastrálny,pozemok reg. EKN parcela č. 715, druh pozemku Orná pôda vo výmere 7175 m2, katastrálne územie Tesáre, okres Topoľčany, obec Tesáre zapísanej na LV č. 1021 v celosti.7 175,00 €25.4.2018nestanovený
14/2018Adifex, a.s.Zmluva o dielo č. 14/2018Zateplenie a príslušné stavebné úpravy kultúrneho domu 146 521,19 €29.3.2018nestanovený
13/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TopoľčanyDohoda č. 18/18/50j/11Úprava práv a povinností účastníkov dohody0,00 €28.3.2018nestanovený
12/2018Mgr. Juraj Lobotka, Veľká Hradná 98, 913 24 SvinnáMandátna zmluvaVyhľadanie najvhodnejšieho dodávateľa Komodity0,00 €23.3.2018nestanovený
11/2018Tomáš BriškaKúpna zmluvaOdpredaj pozemku 273,00 €23.3.2018nestanovený
10/2018SWAN Mobile, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb0,00 €6.3.2018nestanovený
9/2018Združenie bývalých urbárnikovNájomná zmluva o prenájme pozemkuDočasné úžívanie časti pozemku 100,96 €27.2.2018nestanovený
8/2018Ing.arch.Alžbeta Sopirová, PhD.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 01/20170,00 €3.2.2018nestanovený
7/2018Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve0,00 €3.2.2018nestanovený
06/2018Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve0,00 €3.2.2018nestanovený
5/2018Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve0,00 €3.2.2018nestanovený
4/2018Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve0,00 €3.2.2018nestanovený
03/2018Oľga GrmanováKúpna zmluvaOdpredaj pozemku 273,00 €25.1.2018nestanovený
02/2018Ďurák Bohuš a manželka AgátaKúpna zmluvaOdpredaj pozemku 448,00 €25.1.2018nestanovený
01/2018ÚPSVAR, TopoľčanyDohoda č. 17/18/012/3Úprava práv a povinností účastníkov dohody0,00 €18.1.2018nestanovený
Položky 1-15 z 365
ÚvodÚvodná stránka