Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Tesáre » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
01/2018ÚPSVAR, TopoľčanyDohoda č. 17/18/012/3Úprava práv a povinností účastníkov dohody0,00 €18.1.2018nestanovený
50/2017Silvia Bielichová, Tesáre 194Dodatok č.1 ku kúpnej zmluvePredaj pozemku 920,00 €22.12.2017nestanovený
49/2017ENVI-PAK, a.s.Dodatok k zmluve č. ZNR103120152090,00 €6.12.2017nestanovený
48/2017Ing.arch.Alžbeta Sopirová, PhD.Zmluva o dieloDodatok0,00 €6.12.2017nestanovený
47/2017Rimskokatolická cirkev, Biskupstvo Nitrazmluva o poskytnutí finančných prostriedkovfinancie na CVČ 100,00 €1.12.2017nestanovený
46/2017Západoslovenská distribučnáDodatok k zmluve o spolupráciPredĺženie lehoty0,00 €1.12.2017nestanovený
45/2017ASV Agronova s.r.o.Kúpna zmluvaKomunálna technika-traktor s prislušenstvom72 400,00 €30.11.2017nestanovený
44/2017Albera Slovensko s.r.o.Kupná zmluvaKomunálna technika - Traktor s príslušenstvom0,00 €22.11.2017nestanovený
43/2017STUDNICA, n.o.,Košická 56, 821 08 BratislavaMANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona 6. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mandatára poskytnúť Mandantovi na základe ústnej a/alebo písomnej požiadavky Mandanta odborné poradenské a konzultačné služby a vykonať činnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazku verejného obstarávania alebo zákazky verejného obstarávania uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy .Komunálna technika pre Obec Tesáre 300,00 €11.11.2017nestanovený
42/2017STUDNICA, n.o.,Košická 56, 821 08 BratislavaMANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona 6. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mandatára poskytnúť Mandantovi na základe ústnej a/alebo písomnej požiadavky Mandanta odborné poradenské a konzultačné služby a vykonať činnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazku verejného obstarávania . OP 1 Zateplenie a príslušné stavebné úpravy kultúrneho domu 300,00 €11.11.2017nestanovený
41/2017STUDNICA, n.o.,Košická 56, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ op. 06Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ 700,00 €11.11.2017nestanovený
40/2017Studnica,n.o., BratislavaZluva o poskytnutí konzultačných služieb k výzve Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 700,00 €24.10.2017nestanovený
39/2017Ján Greguš, ZávadaZmluva o dielorkonštrukcia oplotenia cintorína3 140,00 €17.10.2017nestanovený
38/2017Silvia Bielichová, Tesáre 194Kupná zmluvapozemok p.č.23/2 a 26/1 k.ú. Tesáre 920,00 €3.10.2017nestanovený
37/2017SA ŽP, Banská BytricaZmluva č.130/POD-30/17Dotácia na rekonštrukciu sv. Imricha5 000,00 €15.9.2017nestanovený
Položky 1-15 z 351

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12.8.2013 je obec Tesáre monitorovaná kamerovým systémom.

Dlhodobá predpoveď počasia
ÚvodÚvodná stránka