Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tesáre.

I N F O R M Á C I A Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“Vytlačiť
 

    

    O B E C   T E S Á R E

      Obecný úrad

      956 21  T E S Á R E 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                              

               

 

                                                  I N F O R M Á C I A

 

Vec: 

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“

 

            Obec Tesáre ako obstarávateľ strategického dokumentu - územnoplánovacej dokumentácie oznamuje v zmysle § 10 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. verejnosti, že môže predkladať svoje písomné stanoviská k Správe o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Tesáre" a k návrhu tohto strategického dokumentu na adresu:

 

     Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie

     Nám. Ľ. Štúra 1738

     955 40  Topoľčany

 

ako aj v elektronickej forme na adresu:

        natalia.puterkova@minv.sk

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ sa nachádza na Obecnom úrade v Tesároch, kde sa s ňou možno oboznámiť v úradných hodinách. Zároveň je zverejnená na webovom sídle ministerstva :

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 

 

 

Obec Tesáre v zmysle § 11 , ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zároveň oznamuje verejnosti, že verejné prerokovanie  Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ a návrhu tohto strategického dokumentu   sa uskutoční dňa

 

19. septembra 2018  o 15,30 hod.

v   Kultúrnom dome v Tesároch.

 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ je verejnosti prístupná do 27.9.2018 vrátane.

 

 

 

 

                                                                   Daniel    B a g o

                                                                   Starosta obce

 

Vyvesené dňa :  6.9.2018

 

Zvesené dňa : 


 
 
ÚvodÚvodná stránka