Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Dodatok č. 2 k VZN 3/2015

Schválené: 3.5.2018

Vyhlásené: 3.5.2018

Dodatok č.2 k Všeobecno záväznému nariadeniu č. 3/2015 Obce Tesáre

o správnych poplatkoch, poplatkoch a výpožičnom za služby poskytované Obcou Tesáre.

 

V časti  Spoločné a záverečné ustanovenia sa v bode 8. tohto VZN č. 3/2015 a Dodatku č.1 nahrádza veta:

„Dňom účinnosti tohto VZN č. 3/2015 sa ruší VZN Obce Tesáre č. 3/2011.“

vetou:

8. Dňom účinnosti tohto VZN č. 3/2015 sa ruší VZN Obce Tesáre č. 3/2012.

 

Ostatné ustanovenia VZN č.3/2015 ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

                                                                                              Daniel Bago

                                                                                              Starosta obce Tesáre

 

ZÁSADY PRENÁJMU POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE TESÁRE, ZA UČELOM STAVANIA REKLAMNÝCH STAVIEB

ÚvodÚvodná stránka