Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Grantový program „NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014“

Ciele projektu a aktivity, ktorými tieto ciele dosiahnete

Čo chcete projektom zmeniť, zlepšiť, dosiahnuť a čo bude po jeho ukončení iné? Opis krokov, ktoré k tomu pripravíte a zrealizujete.

 

Projektom Odklínanie vajcovky – obnova minerálneho prameňa v Tesároch chceme zachytiť prameň dostať ho nad hladinu vodnej nádrže, vykonať technické opatrenia na izoláciu prameňa od vody vodnej nádrže a sprístupniť ho prepojením od brehu násypom kameňa a stavbou móla celoročne pre miestnych obyvateľov, návštevníkov obce a návštevníkov okolia vodnej nádrže.

V príprave sme vykonali obhliadku miesta špecialistom, hydrogeológom RNDr. Vladimírom Dovinom. Ten navrhol postup na zachytenie prameňa minerálnej vody, vyčistenie, zabudovanie vhodným materiálom a utesnenie voči prieniku vody z vodnej nádrže. Obhliadku miesta vykonal aj pán David Jurkovič dodávateľ technických prác ohľadom zachytenia prameňa.

RNDr. Vladimír Dovina, navrhol dve etapy sprístupnenia prameňa.

1 etapa: úprava- zachytenie minerálneho prameňa tak aby hlava záchytu bola nad úrovňou maximálnej hladiny vodnej nádrže. Záchyt prameňa bude vybavený ručným čerpadlom s upraveným odtokom minerálnej vody. Práce zrealizuje odborná firma.

2 etapa: vybudovanie valu na spojenie brehu vodnej nádrže a záchytu minerálneho prameňa.

Zemné práce zrealizuje odborná firma, pomocné práce zrealizujú turisti Kroko Velo, DHZ Tesáre, VPP pracovníci obce.

Obidve etapy sú popísané a zakreslené v prílohe - Orientačný hydrogeologický návrh zachytenia minerálneho prameňa v Tesároch.

Obec Tesáre v spolupráci starostu s poslancami OcZ, turistickým oddielom Kroko Velo  - predseda Tomáš Grman, a Dobrovoľným hasičským zborom - predseda Andrej Bago zorganizuje brigádu na vyčistení okolia a spriechodnenie prístupových ciest.

Rybársky zväz s miestnym správcom Pavlom Chrkavým zabezpečí vyčistenie okolia vodnej nádrže a vyznačenie miesta studničky inštaláciou tabúľ.

V kultúrnom dome v mesiaci Jún zhodnotíme projekt za účasti zástupcov Správy Hornej Nitry, hydrogeológa RNDr. Vladimíra Dovinu a pedagógov a žiakov ZŠ v Tesároch občanov obce. RNDr. Vladimír Dovina prednesie prednášku na tému - Starostlivosť o vodné zdroje v krajine.

V mesiaci august uskutočnia turisti oddielu Kroko Velo vychádzku pre deti ZŠ a MŠ ku studničke, spolu s poznávaním okolia Tesár.

V mesiaci September bude projekt prezentovaný za prítomnosti účastníkov projektu, zástupcov donora Nestlé a zástupcov nadácie ekopolis  na Tesárskom Vinobraní – hlavnej kultúrno spoločenskej akcii roka.

Projektom Odklínanie vajcovky – obnova minerálneho prameňa v Tesároch umožníme celoročnú návštevu tohto miesta a možnosť relaxu a osvieženia sa v prírode. Studnička bude vyznačená na webovej stránke obce  http://www.nasamapa.sk/tesare/ v časti kultúrne prírodné a turistické zaujímavosti. Pri studničke bude osadená tabuľa s popisom miesta a minerálneho prameňa. Ďalšiu starostlivosť o studničku a prameň zabezpečí obec v spolupráci s turistickým oddielom.


 
ÚvodÚvodná stránka