Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tesáre.

Kompostéry pre 6 obcí SOTDUMVytlačiť
 

www.sotdum.eu

kompostovanie návod.jpg

kompostovanie návod b.jpg

kompostér.jpg kompostery tabula.jpgSPOLOČENSTVO OBCÍ TOPOĽČIANSKO-DUCHONSKÉHO MIKROREGIÓNU - ZDRUŽENIE OBCÍ

 

 

Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí podpísalo Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry preSOTDUM-ZO“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov        

Názov projektu

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Kód projektu

v ITMS 2014+

310011L369

Hlavný cieľ projektu

Prostredníctvom nakúpenýchzáhradných kompostérov a vzdelávaním verejnosti v oblasti nakladania s BRKO, zabezpečiť predchádzanie vzniku BRKO, znižovanie množstva BRKO uskladneného na skládky a zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu.

Stručný opis projektu

Projekt rieši dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v záujmovom území v oblasti BRKO. Nakúpením 1 465 ks záhradných kompostérov o objeme 700 l, 980 l a 1 050 l sa v záujmovom území podporí domáce a komunálne kompostovanie, pričom sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 1 424,64 m3.Vzdelávaním verejnosti sa v záujmovom území vytvoria podmienky pre efektívny a spoľahlivý systém nakladania s BRKO.

Kontrahovaná výška NFP

171 475,00Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO/SO

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka