Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

navrh2

POSTER_Návrh2.jpg

Inventarizácia drevín

Jednou z úloh skupiny C ( Bajči,Flekáč,Karasová) bolo zinventarizovanie súčasného stavu drevín v areáli a vyhotovanie grafických výstupov v podobe inventarizačných tabuliek a výkresov , ktoré v sebe zahŕňajú výruby zo zdravotníckeho hľadiska a taktiež výruby z kompozičného hľadiska skupiny (Bajči,Flekáč,Karasová). Všetky skupiny, ktoré riešia návrh, majú svoje vlastné výruby z kompozičného hľadiska vypracované mimo celkovej inventarizácie drevín.

 

Pri inventarizácií stromov sme vychádzali podľa:
Vekového štádia [1-5] (Šimek, 2001),
Obvodu kmeňa [cm] (§ 36 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z.),
Sadovníckej hodnoty [1-5] (Machovec, 1987),
Zdravotného stava a stupeňa poškodenia [0-5] (Juhásová, 2009; Príloha č. 35 k vyhláške č. 24/2003, Zákon č. 543/2002),
Spôsobu poškodenia [1-88] (Juhásová, 2009),
Návrhu na ošetrenie [1-44] (Juhásová, 2009),
Základnej spoločenskej hodnoty drevín [EUR],
Prirážkového indexa [0-3,0],
Výslednej spoločenskej hodnoty drevny [EUR],

 

Pri inventarizácií krov sme vychádzali podľa:
Plošného priemetu [m2]
Výšky dreviny [m]
Sadovníckej hodnoty [1-5] (Machovec, 1987)
Zdravotného stav a stupeňa poškodenia [0-5] (Juhásová, 2009; Príloha č. 35 k vyhláške č. 24/2003, Zákon č. 543/2002)
Spôsobu poškodenia [1-88] (Juhásová, 2009)
Návrhu na ošetrenie [1-44] (Juhásová, 2009)
Základnej spoločenskej hodnoty drevín [EUR]
Prirážkového indexa [0-3,0]
Výslednej spoločenskej hodnoty dreviny [EUR]

 

Výsledná Spoločenská hodnota drevín

Spolu drevín na výrub zo zdravotníckeho hľadiska
49 ks stromov+6ks krov = 55ks drevín

Spolu drevín na výrub z kompozičného hľadiska skupina (Bajči,Flekáč,Karasová): 7ks drevín ( Malus domestica, Tilia cordata Mill (2ks),Juglans regia L., Salix sp.(2ks), Swida sanguinea L.)

Spolu drevín na výrub z kompozičného hľadiska skupina (Bohuš,Cuperová,Kadlecová):

Spolu drevín na výrub z kompozičného hľadiska skupina( Frantová,Kaničková,Kňazovičová):

 

Popis Krajinársko-architektonického návrhu (Bajči,Flekáč,Karasová):

Hlavným cieľom pri návrhu bol priestor, ktorý je určený hlavne pre miestnych obyvateľov

,ale i pre okolité obce a aj ľudí, ktorí sem zavítajú z dôvodu rekreácie. Navrhovaný areál susedí s vodnou nádržou, čo nám dáva mnoho možností na zatraktívnenie a prepojenie celého územia.

Keďže súčasný stav územia nemal využiteľnosť a usporiadanosť rozhodli sme sa mu pričleniť logické a funkčné využitie.

Do priestoru navrhujeme vytvoriť 3 vstupy. Pri prvý vstup (bližšie k vodnej nádrži) navrhujeme komunikáciu, ktorá sa po niekoľkých metroch bude deliť do troch línií tzv. vrchná, stredná a spodná z ktorých sa návštevník dostane do troch rôznych bodov. Dopĺňa sa aj živý plot, ktorý bude pozdĺž ulici a bude končiť pri druhom vstupe. Živý plot má zabezpečiť optické uzavretie priestoru, keďže sa nachádzame hneď pri ulici, a oproti sú aj rodinné domy. Pozdĺž hlavnej cesty (pri druhom vstupe) navrhujeme vybudovať parkovacie miesta v počte 11 státi, ktoré sú nevyhnutné ( keďže v súčasnosti domáci obyvatelia parkujú nekoordinovane a príležitostní návštevníci areálu budú mať priestor pre odparkovanie vozidla) a budú doplnené o izolačnú výsadbu krov.

Centrum aktivít bude sústredené pri mobilnom bufete, kde navrhujeme prestrešenie a posedenie pre zákazníkov a v tesnej blízkosti sa bude nachádzať priestor pre deti s hernými prvkami. Oproti tomu v diaľke bude workoutové ihrisko, čo do areálu pritiahne najmä mladšie generácie. Ďalšou športovou a voľnočasovou aktivitou bude ihrisko určené na volejbal. Tretí vstup vedie k poslednej tzv. kľudovej časti, ktorá je určená pre staršiu vekovú generáciu. Priestor navrhuje doplniť o výsadbu drevín doplnenie mobiliáru a altánku.Komunikácie sú navrhované účelovo,aby návštevníci mohli prejsť územím viacerými spôsobmi, či už kratšou alebo dlhšou trasou a taktiež sú trasované na prechod viacerých línií.

Výkaz výmer (Bajči,Flekáč,Karasová):

Abiotické prvky:
Spevnené plochy celkom: 1014 m2
Štrkový chodník: 802 m2 ( 831 m obrubník )
Parkovisko asfalt: 142 m2
Drevená terasa: 70 m2 ( 20 cm vysoká )
Iné plochy-
   -volejbalové ihrisko -171 m2 ( 51 m3 piesku )
   - workoutové ihrisko – 68,9 m2 ( prýžový povrch)

Bufet-1ks
Terasa na pre návštevníkov bufetu – 1ks
Bufet: 1 ks
Lavička v parku: 16 ks
Lavička na terase: 5 ks
Odpadkový kôš: 6 ks
Osvetlenie: 8 ks
Workout prvky: 1-2 ks
Detský hrad: 1 ks
Hojdačka: 2 ks
Hojdací koník: 3 ks
Materiál a pomocné predmety
Drevené dosky
Drevené hranole
Špagát
skrutky
Matky
 

Biotické prvky:
Trávnatá plocha:5007 m2
Záhony – spolu (kvetnatá lúka + trvalkové záhony) 103 m2

Kvetnatá lúka- 86 m2 / druh:Honig & Schmettetling/ 1kg-100m2 – 24,90€

Trvalkové záhony- 17 m2 / spolu 42 ks
Amsonia ´Blue ice´- 4 ks
Salvia nemorosa ´Pink field´ -2 ks
Lavandula angustifolia ´Rosae´- 2 ks
Salvia nemorosa´ Carasonna´- 3ks
Stipa tenuissima ´Ponytails´-2ks
Gaura lindheimerii ´Whirtling Butterfiles´-2ks
Perovskia atripicifolia ´Little spirea´-4ks
Scabiosa columbaria ´Butterfla Blue´-3 ks
Amssonia tebernaemontana- 4ks
Anthemis hybrida ´Wargrave´-5 ks
Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foester´-7 ks
Panicum virgatum ´Heiliger Hain´-4 ks
Substrát: 250 l

cibuľoviny- 17 m2/ spolu 87 ks
Tulipa tarda- 12 ks
Crocus ´Rubi Giant´- 15ks
Allium schoenoprasum-5ks
Allium sphaerocephalon-5ks
Crocus ´Gelb´-15ks
Narcissus tahiti-10ks
Tulipa ´Flaming Purissima´-12ks
Muscari botryoides -13ks
Substrát- 50l

Stromy: spolu 13 stromov
Tillia cordata Mill. 2 ks ( obvod kmeňa 15 cm )
Quercus rubra L. 4 ks ( obvod kmeňa 20 - 25 cm )
Carpinus betulus L. 3 ks ( obvod kmeňa 20 - 25 cm )
Acer saccharinum L. 2 ks ( obvod kmeňa 15 cm )
Alnus glutinosa ´Aurea ´ 2 ks ( obvod kmeňa 15 cm )
Substrát:750 l

Kry: spolu 56ks ( bez živého plota o dĺžke 61 m)
Prunus laurocerasus L. ´Caucasica´: 37 ks
Cotoneaster horizontalis ´Dammieri Major´: 8 ks
Carpinus betulus L.: 61 m ( živý plot )
Berberis media ´Park juwel´ 11 ks
Substrát:2500 l


 
ÚvodÚvodná stránka