Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

navrh3

POSTER_Návrh3.jpg

Sadovnícko-architektonické riešenie

Prvotná myšlienka štúdie vyplýva z premeny celkového priestorového využitia záujmového územia na rekreačnú plochu určenú pre cyklistov, návštevníkov a obyvateľov obce Tesáre. Keďže sa záujmové územie nachádza v tesnej blízkosti lesného porastu a cyklistickej trasy, naša štúdia je charakteristická prvkami drobnej architektúry prostredníctvom, ktorej sa návštevníci môžu hravou formou naučiť o sortimente domácich drevín nachádzajúcich v areáli. Hlavným cieľom našej štúdie je vytvoriť multifunkčný priestor, v ktorom budú realizovateľné rôzne druhy aktivít, ako sú priestor na opekanie, oddych, relax, občerstvenie, náučný chodník či detské herné prvky. Navrhovaný priestor sme prepojili prostredníctvom nespevnených komunikácií, ktoré sme tvorili podľa vychodených chodníkov alebo pokračovaním v ich v líniách. Zvolili sme jednoduchý prírodný materiál v podobe nespevnených komunikácií, ktoré sú tvorené z mlatového, štrkového či dreveného materiálu. Obec je charakteristická symbolom strapca hrozna s listom, nachádzajúce na pečati a erbe obce, ktoré sa vyznačuje vlnitými odnožami. Ich silueta nám bola inšpiráciou pre hlavný tvar didaktického chodníka prechádzajúceho cez vlnitý terén záujmového územia. Sortiment drevín sme vyberali podľa domácich druhov drevín nachádzajúcich sa na riešenom území či drevín typických pre dané prostredie. Prostredníctvom návrhu drevín a trvalkových záhonov sme sa snažili priestor oživiť ich kvitnutím či farebnou premenlivosťou, a prepojiť pokračovaním v existujúcej jelšovej (AlnusGlutinosa) aleji alebo opakovaním jednotlivých druhov.

Funkčno-priestorové rozčlenenie návrhu

Pri tvorbe návrhu sme si rozčlenili priestor na zóny s charakteristickými funkciami. V oddychových zónach sme situovali priestor na opekanie či posedenie s výhľadom na trvalkový záhon alebo vodný tok. Keďže riešeným územím prechádza veľa cyklistov, navrhli sme i zónu pre cyklistov, kde si budú môcť odložiť a uzamknúť svoje bicykle. Multifunkčná zóna je charakteristická možnosťou občerstvenia sa a posedenia na slnečnom stanovišti či v tieni v drevenom altánku. Aktívna zóna je určená najmä pre deti, ale i pre dospelých, pretože herné prvky sú navrhnuté pre všetky generácie. Obec je charakteristická dedinským priestorom, preto sme navrhli aj úžitkovú zónu, ktorá nie je náročná na údržbu a bola by dostupná i pre verejnosť. Nerovnosť terénu na riešenom území sme využili na spestrenie didaktického dreveného chodníka prechádzajúceho cez väčšinu plochy areálu.

Inventarizácia

Na riešenom území sme uskutočnili inventarizáciu drevín, konkrétne sektoru B, ktorej výsledky sme zaznamenávali do inventarizačnej tabuľky. V inventarizácii sme použili metodiku podľa prof. Ing. Jaroslava Machovca, CSc. (1982).Pomocou inventarizácie drevín modelového územia sme zistili, že celkovo najväčšie zastúpenie stromov má taxónSalixsp. s počtom kusov 11. Celková sadovnícka hodnota drevín v tomto sektore bola prevažne s hodnotou 2, čo predstavuje dreviny podpriemernej hodnoty, ktoré sú v zlom zdravotnom stave. V záujmovom areáli sa nachádza mnoho dlhodobo neupravovaných, starých, chorých a náletových drevín. Zeleň je natoľko hustá, že sa navzájom obmedzuje v raste a príliš zatieňuje niektoré časti areálu. Na výrub sme navrhli celkom 50 kusov drevín plus porast (7x). Navrhnuté boli dreviny neperspektívne, obmedzujúce v raste iné cenné dreviny, dreviny spôsobujúce zatienenie nad normu, dreviny z náletov, ktoré nemajú priestor na budúci rast, a pod. Z koncepčného hľadiska sme navrhli na výrub iba 1 drevinu.

Výkaz výmer

Zoznam navrhovaných drevín
Listnaté stromy / ks / výška / kontajner / obvod kmeňa
01 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 11ks/ 1,5m/ 15l/ 14cm
02 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steudel 1ks/ 1,3m/ 5l/ 12-14cm
03 Salix erythroflexuosa 3ks 1,3m/ 5l/ 12-14cm
04 Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder 4ks/ 1,3m/ 5l/ 12-14cm
05 Prunus avium (L.) L. 4ks/1,6m/ 7,5l/ 12cm

Listnaté kry:
06 Cornuss anguinea L. 29ks/ 40-60cm/ 3l

Jedlé kry:
07 Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 5ks/ 70-90cm/ 7,5l
08 Vitis vinifera L. 3ks/ 100-190cm/ 9l
09 Ribes rubrum L. 5ks/ 150cm/ 3l

Zoznam navrhovaných rastlín
Cibuľoviny

Galanthuselwesii 150 ks
Helleborusniger 80 ks
Iris reticulata ´Harmony´ 150 ks
Narcissuspseudonarcissus ´Rijnvelds Early Sensation´ 150 ks
Anemoneblanda ´Blue Shades´ 150 ks
Tulipa´Gavota´ 200 ks
Alliumrosenbachianum´Album´ 100 ks
Alliumsphaerocephalon 100 ks

Trvalky slnečné stanovisko
Carexmorrowii ´Ice Dance´ 100 ks
Aquilegia ´SpringMagic Rose White´ 100 ks
Lavandulaangustifolia ˇHidcoteˇ 50 ks
Echinaceapurpurea 'Eccentric' 100 ks
Stipatenuissima ´Ponytails´ 100 ks
Verbena bonariensis ´Lilliopop´ 100 ks
Hydrangeaaspera 30 ks
Rudbeckiafulgida´Goldsturm´ 100 ks
Sedumspectabile ´Star Dust´ 100 ks
Pennisetumalopecuroides ´Hameln´ 100 ks
Sedumspectabile "Brilant" 100 ks

 

Trvalky polotienne stanovisko
Helleborusorientalis 100 ks
Epimediumwarleyense 100 ks
Deschampsiacespitosa ´Goldenschleier´ 50 ks
Geraniumrivers ´Russell Prichard´ 100 ks
Veronica gentianoides 100 ks
Hosta sieboldiana ´Frances Williams´ 100 ks
Dicentra spectabilis ´Alba´ 30 ks
Alchemillamollis´Auslese´ 100 ks
Monarda ´Fireball´ 100 ks
Calamagrostisacutiflora ´Karl Foester´ 100 ks
Carexgrayi 100 ks

 


 
ÚvodÚvodná stránka