Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Názov obce

O pôvode jednotlivých sídel a ich obyvateľstve aj o najstaršej histórii nám veľa napovie samotný názov obcí. Tak je to aj s Tesármi. Hoci sa Tesáre po prvýkrát spomínali až na sklonku 14.storočia, je nepochybné, že obec existovala už dávno predtým.Máme na to nepriame dôkazy. Prvá písomná zmienka o Kokošovej pochádza už z roku 1265. Poloha tejto osady v porovnaní s Tesármi nebola zďaleka ideálna-na kopčeku. Popri brehoch potoka Zľava stáli celkom iste najstaršie ľudské obydlia, teda tam , kde sú staré Tesáre. Na základe takéhoto porovnania musíme konštatovať, i keď písomné pramene hovoria inak, že Tesáre sú predsa len starším sídlom ako Kokošová.

Názov obce Tesáre súvisí s tesárskym remeslom. Je pravdepodobné, že v 11.storočí tu boli usadení tesári-služobníci Nitrianskeho hradu. Táto hypotéza sa opiera o poznatok z Tesár , ktoré ležia pri rieke Žitave (dnes Tesárske Mlyňany). Tie sa spomínajú už v roku 1075 a podľa svedectva zakladacej listiny Hronskobenadického kláštora bývalo v tej obci 10 tesárskych majstrov.Tesári v dobe včasného stredoveku ručne opracovávali kmene na hrady a dosky a zhotovovali aj kolesá i celé vozy a ich súčasti. Ako sa vyvíjal názov obce? V roku 1390 je v listine zaznačená ako Thezer, v roku 1481 ako Tezar, 1773 Teszér, Thesare, 1808 Tesáry, v rokoch 1863-1907 bol názov obce Teszér. V dobe stupňujúcej sa maďarizácie už to nevyhovovalo a tak od roku 1907 až do zániku Uhorska názov vylepšili na Nyitrateszér. V rokoch 1920-1948 znel úradný názov Tesáry a až v roku 1948 meno obce s definitívnou platnosťou bolo také ako dnes - Tesáre.

Pomenovanie Kokošovej, na začiatku 20.storočia zlúčenej s Tesármi, sa odvodzuje od osobného mena Kakaš-čo po maďarsky znamená aj kohút. Forma priezviska Kakaš vznikla pripodobnením mena Gallus -čo znamená Francúz. Istý človek menom Gallus bol v 12.storočí jobagiónom Nitrianskeho hradu. Je pravdepodobné, že práve tu dostal za isté svoje služby zem a založil nielen sídlo, ktoré nieslo jeho meno,ale aj zemiansky rod Kakašovcov z Kokošovej, ktorí tu bývali niekoľko storočí.

Tesáre i Kokošová územnosprávne patrili do Nitrianskej stolice, neskôr župy, potom do Nitrianskeho kraja, od roku 1960 do Západoslovenského a v posledných rokoch opäť do Nitrianskeho. V rámci stolice a župy patrili najprv do Obdokovského slúžobného okresu, potom do Topoľčianskeho. Súčasťou Topoľčianskeho okresu zostali až do súčasnosti. Poslednou vyššou územno-správnou jednotkou, ktorá dohliadala na život v obci, bol v rokoch 1870-1945 obvodý notársky úrad Bojná, nahradený ešte v rokoch 1945-1950 obvodným úradom národných výborov tiež so sídlom v Bojnej. 


 
ÚvodÚvodná stránka