Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná samospráva

Dôležitou súčasťou života každej obce v minulosti bola a v súčastnosti ešte je obecná samospráva. Na čele obce od nepamäti stál richtár, ktorého si volili dospelí muži na obecnom zhromaždení obvykle na dobu jedného roka. Za feudalizmu richtára odporučilo i schvaľovalo panstvo, neskôr notár. Richtár mal veľké právomoci, ale aj povinnosti. Vyberal štátne i panské dane, asistoval pri lapačkách vojakov, musel sa starať o komunikácie i obecný majetok. Mohol udeľovať pokuty i telesné tresty, ba nariadiť aj krátkodobé uväznenie. Ako pomocníkov a poradcov pri výkone samosprávy mal obvykle dvoch prísažných, ktorých si tiež volilo obecné zhromaždenie. Prísažnému sa hovorilo aj "obecný prestavený". Po reformách obecnej správy v 2. polovici 19. storočia sa dôležitým orgánom stalo obecné zastupiteľstvo. Bolo z polovice volené a z polovice nominované spomedzi najväčších platiteľov daní.

Po roku 1918 sa obecná samospráva demokratizovala a obec dostala svoj organizačný štatút. V roku 1923 richtárom bol zvolený Ján Janík. 15 ďalších občanov tvorilo obecné zastupiteľstvo. Nový richtár - teraz už starosta - a členovia zastupiteľstva každý osobitne museli zložiť sľub vernosti republike a sľúbiť aj to, že budú pracovať v záujme štátu a v prospech obyvateľstva. Záverečná veta sľubu - "tak pán Boh pomáhaj" -mala dodať sľubu aj potrebnú vážnosť. Za prvej Slovenskej republiky namiesto starostu i zastupiteľstva bol do vedenia obce menovaný vládny komisár. Bol ním tunajší roľník Jozef Toman mladší. Zároveň bol vymenovaný aj jeho poradný zbor. Po vojne vznikli národné výbory, na čele s predsedom. Po roku 1948 o dôležitých otázkach rozhodovalo plénum národného výboru a výkonným orgánom bola rada. Celá moc sa však sústreďovala v rukách predsedu a tajomníka MNV. Najmä v časoch vyberania kontingentov a združstevňovania, teda v päťdesiatych rokoch, mali poprední funkcionári MNV mimoriadne právomoci.

Po roku 1990 bol obnovený úrad starostu i volené obecné zastupiteľstvo. Obecní funkcionári, nech už sa nazývali akokoľvek , mali na starosti obecné peniaze. V minulosti bol obecný rozpočet neveľký. V roku 1950 predstavoval 135 414 korún, čo sotva stačilo pokryť základné potreby. Neskôr však neustále narastal a dnes dosahuje hranicu takmer 2 milióny korún. No obec by potrebovala i tak viac peňazí, najmä pre svoj ďalší rozvoj. Či už stáli na čele obce richtári, starostovia, alebo predsedovia MNV, všetci sa v rámci svojich možností usilovali o jej rozvoj, i keď podmienky neboli vždy prajné


 
ÚvodÚvodná stránka