Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná tabuľa


 

Materialy na zasadnutie

Stavebné oznamy

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Jozef Ozimý a Zuzana Ozimý

Zverejnené 12.7.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Tesáre z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Medur, s.r.o.

Zverejnené 29.6.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Tesáre z dôvodu hodného osobitného zreteľa - P. Lukačovič a manž. Zuzana

Zverejnené 29.6.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Tesáre z dôvodu hodného osobitného zreteľa - P. Chrkavý

Zverejnené 7.6.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Tesáre z dôvodu hodného osobitného zreteľa - J. Toman

Zverejnené 7.6.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Tesáre z dôvodu hodného osobitného zreteľa - H. Handelová

Zverejnené 7.6.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Tesáre z dôvodu hodného osobitného zreteľa Urminský Jozef

Zverejnené 7.6.2018 -kg-


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Ing. Juraj Krajčovič a Veronika Hippíková,

Zverejnené 18.5.2018 -kg-


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania Jozef Ozimý a Zuzana Ozimý

Zverejnené 15.5.2018 -kg-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Tesáre z Zámer prevodu nehnuteľného majetku podľa registra CKN ako parc. č. 146/4 -zastavané plochy vo výmere 32 m2 a parc. č. 146/5 - zastavané plochy vo výmere 7 m2. Nehnuteľnosti parc. č. 146/4 a parc. č. 146/5 sa odpredávajú žiadateľovi Tomáš Briška, r. Briška, č. 243, 956 21 Tesáre.

Zverejnené 10.1.2018 -kg-
Aktualizované: 18.1.2018 -jb-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku podľa registra CKN ako parc. č. 164/6 -ostatné plochy vo výmere 17 m2. Nehnuteľnosť parc. č. 164/6 a sa odpredáva žiadateľom Ján Janík, r. Janík, č. 114, 956 21 a manž. Oľga Janíková, r. Štefkovičová, č.114, 956 21 Tesáre.

Zverejnené 17.5.2017 -kg-
Aktualizované: 23.10.2017 -db_-


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Tesáre nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Tesáre zapísanej na LV č. 474 podľa registra CKN ako parc. č. 164/7 -ostatné plochy vo výmere 52 m2. Nehnuteľnosti parc. č. 164/7 a sa odpredáva žiadateľom Michal Jeník, r. Jeník, Čerešňová 3, 900 42 Dunajská Lužná a manž. Lucia Jeníková r. Janíková

Zverejnené 17.5.2017 -kg-
Aktualizované: 23.10.2017 -db_-


 
ÚvodÚvodná stránka