Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Odpočinková činnosťkidpic1B.png
Nasleduje hneď po obede, je to oddychová, duševne nenáročná činnosť. Sledovanie video rozprávok, hry s hračkami, spoločenské hry.


Rekreačná činnosťkidpic2B.png
Charakterizujeme ju ako pohybovú aktivitu na čerstvom vzduchu. Úzko súvisí s telovýchovnou a športovou činnosťou. Kruhové hry, vychádzky, kompenzačné cvičenia.


Zaujímavá činnosťkidpic3B.png
Žiaco sa učia vzájomnej spolupráci, ohľaduplnosti, zručnosti - rozvoj celej osobnosti. Je uskutočňovaná prostredníctvom tematických oblastí výchovy.
Spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, športovo-telovýchovná.


Príprava na vyučovaniekidpic4B.png
Príprava na vyučovanie a overovanie žiackych vedomostí je realizované formou didaktických hier a hádaniek. Domáce úlohy sú vypracovávané len so súhlasom rodičov.


Samoobslužná činnosťkidpic6B.png
Starostlivosti o vlastnú osobu, svoj zovňajšok, majetok. Hygienické návyky, predchádzanie úrazom, správne obliekanie.
 


 
ÚvodÚvodná stránka