Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tesáre.

Územný plán obce Tesáre zverejnené dokumentyVytlačiť
 

TESARE-8-problemy.jpg                                             

Oznámenie

o strategickom dokumente

                                                         

Obec Tesáre  oznamuje vypracovanie strategického dokumentu  „Územný plán obce Tesáre“  podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Z.z.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Tesáre“ je možné predkladať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adrese:

 

Okresný úrad Topoľčany

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Nám Ľ . Štúra  1738

95540 Topoľčany

ako aj elektronicky na adresu natalia.puterkova@minv.sk.

 

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva

https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 

na web stránke obce :

http://www.tesare.sk/download_file_f.php?id=893399

 

 

V písomnej forme je oznámenie prístupné na obecnom úrade počas úradných hodín u starostu obce.

 

 

                                                                                                       ...........................................

      Daniel Bago

      starosta obce

 

V Tesároch 09.11.2017

 

Vyvesené :                                                     Zvesené:

https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 

 

 

 

Územný plán obce Tesáre - návrh Scan1.PDF Scan1.PDF (66.6 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka